COOKIEPOLITIK​

 

Om cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

 

MOOT anvender cookies til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.

 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder.

 • Statistik og målrette annoncer (denne information deles med tredjepart)

 

Så lang tid opbevares cookies

 

Cookies sletter sig selv efter 12 måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

 

Sådan undgår eller sletter jeg cookies

 

Bemærk venligst, at det er en forudsætning for brug af MOOT funktionaliteten af hjemmesiden at du accepterer cookies.

Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre i indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret.

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvad cookies bruges til på MOOT

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om og geografi på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

 

Vi bruger cookies til følgende formål:

 • Til statistik og trafikmåling (Google Analytics): Vi bruger Google Analytics til at føre statistik over trafikken på siden, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse siden til brugernes behov. Vi får blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siden. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Til at tillade brugeren at konvertere brugerens informationer på hele siden, så brugeren ikke skal indtaste de samme oplysninger mere end én gang.

 • Til at genkende brugeren, når denne vender tilbage til siden.

 • Til at give brugeren adgang til lagrede oplysninger.

 • Til at anbefale videoer, podcasts, produktioner, m.v., der matcher brugerens foretrukne interesser.

 • Til at sikre, at brugeren ikke bliver bedt om at udfylde f.eks. et spørgeskema flere gange.

 • Til at fastlægge populariteten af de forskellige undersider.

 • Til at overvåge brugernes frekvens og tid på siden.

 • Til at give anonyme oplysninger til annoncører med henblik på at målrette reklamer specifikt til brugerne. Disse cookies bruges til at målrette annoncer mod brugeren baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, brugeren besøger og har besøgt tidligere. Bemærk, at denne målretning sker også i annoncørnetværket.

 • Til at bestemme, hvor ofte siden besøges og anvendes.

 • Til at gennemføre undersøgelser og forskning for at forbedre brugernes interaktion.

 •  

 •  

Yderligere spørgsmål?

 

Du er velkommen til at kontakte os pr. e-mail på hello@moot.video hvis du har yderligere spørgsmål til cookies på MOOT.

Data- og privatlivspolitik

 

1. Indledning:

Hos Zibra Group er beskyttelse af dit privatliv vigtigt for os.

Vi mener, at dine persondata er din egen private ejendom. Vi mener også, at den tillid du viser os ved at dele dine persondata med os forpligter os til at behandle dine persondata ordenligt og sikkert.

Derfor har vi i Zibra Group udarbejdet retningslinjer, politikker, procedurer og erklæringer m.v., som har til formål at sikre, at vi behandler dine persondata i overensstemmelse med god praksis og gældende lovgivning herunder databeskyttelsesforordningen, der fik virkning fra 25. maj 2018 (”GDPR”).

Vi har derfor også lavet denne data- og privatlivspolitik som du bør læse grundigt igennem, inden du benytter vores tjenester eller giver os adgang til nogle af dine persondata. Politikken indeholder blandt dine rettigheder og vores forpligtelser, som gælder når vi behandler dine persondata – og det er vigtigt for os at du er bekendt med dem.

Vi bestræber os på altid at behandle dine persondata efter gældende lov og regler, og det betyder i mange tilfælde at vi kun må behandle dine persondata, når du har givet dit samtykke til behandlingen. Når dette er tilfældet, sørger vi for at du bliver notificeret om, at dit samtykke er nødvendigt inden vi påbegynder behandlingen – eksempelvis, når vi behandler cookies på vores hjemmeside.

Herunder kan du se vores fulde data- og privatlivspolitik, som vi har emneopdelt for at gøre det mere overskueligt for dig.

2. Dataansvarlig og kontaktdetaljer:

De enkelte selskaber i Zibra Group er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver eller som indhentes som et led i virksomhedernes generelle drift, herunder ved brug af virksomhedernes respektive hjemmesider.

Du kan kontakte alle selskaber i Zibra Group på Erik Husfeldts Vej 7, 2630 Taastrup eller på e-mail databeskyttelse@zibra.dk

3. Definition af ’personoplysninger’ og ’behandling’

’Personoplysninger’ er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. Det afgørende for vurderingen af om, der er tale om personoplysninger er om informationen er henførbar til en fysisk person. Til forskel herfra er en anonymiseret oplysning om eksempelvis antallet af brugere på en hjemmeside eksempelvis ikke en personoplysning.

’Behandling’ udgør enhver form for behandling af personoplysninger såsom eksempelvis indsamling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

4. Formålet med behandlingen af personoplysninger

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne administrere dig som kunde, bruger, samarbejdspartner eller lignende (samlet benævnt ” ”Du”, ”dig”, ”din”, ”dine” og/eller ”dit”).

Formålet omfatter blandt andet behovet for at identificere dig, dokumentere din ret til at benytte vores hjemmeside, ydelser, produkter og tjenester (samlet benævnt ”Ydelser”), eller blot generelt at behandle henvendelser fra dig og optimere vores services, herunder vores hjemmeside.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandles oplysningerne eksempelvis til at sende dig vores nyhedsbrev.

Derudover behandler vi dine betalingsoplysninger i det omfang du køber eller tilmelder dig vores Ydelser. Det gør vi så vi kan fakturere dig, og for at overholde den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende bogføring og betalingsmidler.

Vi indsamler og behandler de oplysninger, du selv afgiver til os f.eks. via hjemmeside, app, brev, over telefonen eller via e-mail. De personoplysninger, som du afgiver til os, kan udgøre følgende oplysninger:

5. Typer af personoplysninger vi behandler

Generelle kontaktoplysninger herunder:

 • Navn

 • Adresse

 • Fødselsdato

 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)

 • IP-adresser

Herudover kan vi behandle:

 • Betalingsoplysninger (når du har afgivet disse til os eksempelvis ved køb af evt. Ydelse.)

 • Personligt svar på sikkerhedsspørgsmål

 • log-in informationer

 

Vi indsamler og behandler de oplysninger om dig, som vi løbende får i kraft af vores forhold (særligt kundeforhold) med dig.

De personoplysninger, som vi løbende indsamler og behandler, efter indhentelse af dit samtykke, kan udgøre følgende:

 • Historik om hvad du klikker på vores hjemmeside

 • Informationer om hvilke af vores programmer, streaming tjenester, videoer og produktioner som du lytter til / ser.

 • Information om hvilke annoncer du klikker på.

 

6. Lovgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger (og slettefrister)

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i det omfang vi har juridisk grundlag til det. Vi behandler derudover kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi har indsamlet dine personoplysninger til. Eneste undtagelse hertil er såfremt der er lovgivning som forpligter os til længere opbevaring.

Herunder kan du i overbliksform se, hvilke juridiske grundlag vi har for behandlingen af dine persondata og hvor længe vi opbevarer dataen:

Behandling                                         Juridisk grundlag (henvisninger til GDPR)             Slettefrist

Administration af vores                  – Art. 6, stk. 1, litra b (kontraktopfyldelse)             Så længe kundeforholdet

aftaleforhold (kundeforhold)       – Art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning)               består, og indtil 3 år efter

                                                                                                                                                             ophør af kundeforholdet.


 

 

Tilmelding til nyhedsbrev               – Art. 6, stk. 1, litra a (samtykke)                               Indtil du framelder dig       

                                                                                                                                                             nyhedsbrevet

 

7. Cookies

Vores websites anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies. Cookies hjælper os derudover med at levere en god brugeroplevelse, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside og det giver os samtidigt mulighed for at forbedre hjemmesiden. For detaljerede informationer om de cookies vi anvender og formålet med dem, kan du kigge nærmere på vores cookiepolitik.

8. Informationssikkerhed og videregivelse af personoplysninger

Vi er forpligtet til, og sørger for, at der er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at uautoriserede tredjemænd ikke får adgang til dine personoplysninger.

Vi opbevarer alle personoplysninger på sikre servere. Derudover uddanner og ajourfører vi jævnligt vores medarbejdere i overholdelse af persondatabeskyttelsesreglerne. I tillæg har vi også interne politikker og procedurer for behandling af persondata. Kun de af vores medarbejdere, der er autoriserede og har behov for adgang til personoplysninger som et led i vores drift, får adgang til persondata. Slutteligt sikrer vi også at alle samarbejdspartnere som får adgang til at behandle data har underskrevet en fyldestgørende databehandleraftale, hvori de sikrer sig at overholde samme regler og forpligtelser, som vi selv skal overholde.

Vi videregiver kun personoplysninger til andre dataansvarlige, såfremt vi har lovgrundlag til det og videregivelse i den forbindelse er nødvendig.

Personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik kan blive videregivet til følgende kategorier af modtagere:

 • Zibra A/S

 

9. Dine rettigheder som registreret

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi, hvis nogen, udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan derudover få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen sket til, og hvad formålet med dette er.

Du har derudover ret til:

 • at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.

 • at, i visse tilfælde, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • at, i visse tilfælde, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring, profilering og automatiske afgørelser.

 • at, i visse tilfælde, ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Vil du klage?

 

Hvis du ønsker yderligere informationer om de personoplysninger som vi behandler om dig ved at kontakte databeskyttelse@zibra.dk. Du kan derudover gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles, anmode om at dine personoplysninger berigtiges eller tilbagekalde dit samtykke til en sådan behandling til enhver tid.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller at berigtige oplysninger, bedes du kontakte databeskyttelse@zibra.dkmed besked herom. Hvis du har klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå̊ og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 25. maj 2018.

Definitioner:

“Zibra Group” og eller “Zibra”, ”vi”, ”vores” og/eller ”os”Heartbeats ApS, Zibra Digital Media Group ApS, Zibrasport ApS, inQvation ApS, MOOT ApS og/eller Zibra A/S.

”Du”, ”dig”, ”din”, ”dine” og/eller ”dit”Dig som:

 

 • Benytter vores hjemmeside,

 • Er kunde eller interesseret i vores produkter,

 • Er samarbejdspartner, og/eller

 • Er en fysisk person som afgiver personbare informationer til os gennem vores ydelser og/eller produkter,

”GDPR” og/eller ”databeskyttelsesforordningen”Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af EU-direktivet.

© 2018 MOOT

Hørskætten 6D

2630 Taastrup

Denmark

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon