Søg

Udvalgsformand: Offentligt ledelsessvigt fører til mere bureaukrati

I stedet for at fyre de mennesker i statsadministrationen, der begår fejlene eller har ansvaret for dem, opfinder man nye regler. ”Det er pivringe ledelse,” mener Michael Ring, direktør i designvirksomheden Stelton og tidligere formand for Virksomhedsforum for enklere regler.


Af Anders KanbergI fire år har Michael Ring arbejdet for at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark. I sin – i øvrigt ulønnede – rolle som formand for det regeringsnedsatte ”Virksomhedsforum for enklere regler” har han været med til at identificere mere en 700 tåbelige regler og rammer, som virksomhederne skal efterleve. Omkring 250 af disse er i dag blevet afskaffet, men Michael Ring har trukket sig som formand. For så længe politikere og embedsmænd foretrækker at finde på nye regler og regulativer frem for at træffe vanskelige beslutninger, er indsatsen i Virksomhedsforum det rene sisyfosarbejde.


”Man laver jo regler for at slippe for at lede. I stedet for at fyre eksempelvis den sosu-assistent, der ikke gør sit job, så sætter man et kæmpe bureaukrati op for alle sosu-assistenter, så de måske skal bruge 50 procent af deres tid med de ældre til at skrive ting ind på deres iPad. Det er pivringe ledelse,” fortæller Michael Ring.


Bureaukrati for milliarder

Han har ikke noget overblik over, hvor mange uhensigtsmæssige regler, der stadig mangler at blive gjort noget ved – eller hvor mange nye, der kommer til. Og heller ikke Erhvervsstyrelsen har noget overblik over, hvor mange regler en gennemsnitserhvervsdrivende skal efterleve. I 2015 opgav Brancheforeningen Grakom, at danske virksomheder hvert år bruger 29,3 milliarder kroner på bureaukrati. Men tallet er underordnet, for det bliver ikke bedre, før også beslutningstagere i det offentlige bliver stillet til ansvar, vurderer Michael Ring:


”I fire eller fem år har vi hørt statsrevisorernes kritik af administrationen af satspuljer. Man har sagt, at det har været for kompliceret, uoverskueligt og ingen havde et overblik. Men har vi hørt om, at der er nogle tjenestemænd, der bliver stillet til ansvar for det her (”Britta-sagen”, red)?,” spørger han og fortsætter:

”Du har hørt om, at der er nogle politikere, der skal tage ansvar. Men da alle politiske partier har været i berøring med det her, så kommer der ikke noget politisk ansvar. Og så ser du en departementschef stå ved siden af ministeren uden at have røde ører. Og så kommer du tilbage til, hvad er god ledelse: Det er retten til at sammensætte sit eget hold, have pligten til at udvikle holdet, lave nogle planer og få dem gennemført og lede ved eget godt eksempel. Disse fire teser gør sig gældende i 90 procent af danske virksomheder. Jeg stiller nogle gange spørgsmålet, om det gør sig gældende i det offentlige.”


Se nedklip af interview med Michael Ring her: https://vimeo.com/298974043

© 2018 MOOT

Hørskætten 6D

2630 Taastrup

Denmark

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Vimeo Icon
  • White Instagram Icon